Projects

Свердловская_ТЭЦ

Sverdlovskaya HPP

Ekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast, RF (Russian Federation)
Customer: Kompleksnye Energeticheskie Sistemy ZAO (Closed Joint Stock Company)
Date: 2014
Нижне-Буреи__ская ГЭС

Nizhne-Bureyskaya HPP

Urban-type settlement Novobureyskiy, Bureyskiy District, Amur Oblast, RF (Russian Federation)
Customer: Nizhne-Bureyskaya HPP JSC
Date: 2014—2016
tets22_mosenergo

Mosenergo CHP-22

Dzerzhinskiy city, Moscow region, Russia.
Customer: Mosenergo JSC.
Date: 2011.